3
min leestijd
3
min leestijd

Een van de meest gerespecteerde bronnen op het gebied van webapplicatiebeveiliging is de Open Web Application Security Project (OWASP). Deze internationale non-profitorganisatie zet zich in voor het verbeteren van de softwareveiligheid door middel van open gemeenschapsinitiatieven. Maar wat houdt OWASP precies in en waarom is hun Top 10 lijst zo belangrijk voor bedrijven die streven naar een veilige digitale omgeving?

De kern van OWASP

OWASP werkt aan het creëren van vrij beschikbare artikelen, documentatie, tools en technologieën in het domein van webapplicatiebeveiliging. Hun missie is om organisaties de mogelijkheid te bieden hun software op een betrouwbare manier te ontwikkelen, te verwerven en te onderhouden. Dit doen zij door best practices, richtlijnen en tools aan te bieden die helpen bij het identificeren en mitigeren van beveiligingsrisico's.

Enkele risico's uitgelicht

Laten we drie prominente risico's nader bekijken:

1. Injectiefouten

Injectieaanvallen vinden plaats wanneer onbetrouwbare gegevens via een formulierinvoer of andere middelen van gegevensindiening naar een code-interpreter worden gestuurd in een webtoepassing. Bijvoorbeeld, een aanvaller kan SQL-databasecode invoeren in een formulier dat verwacht dat er een tekstgebruikersnaam wordt ingevoerd. Als deze formulierinvoer niet adequaat beschermd is, zal de SQL-code worden uitgevoerd. Dit type aanval wordt vaak aangeduid als een SQL-injectieaanval. Om injectieaanvallen te voorkomen, is het belangrijk om gebruikersingediende gegevens te valideren en/of te saneren. Validatie houdt in dat verdacht uitziende gegevens worden afgewezen, terwijl sanering inhoudt dat eventuele verdachte elementen uit de gegevens worden verwijderd. Daarnaast kunnen databasebeheerders controles implementeren om de hoeveelheid informatie die blootgesteld kan worden bij een injectieaanval te beperken.

Voorbeeld van een SQL-injection

2. Broken Authentication

Kwetsbaarheden in inlogsysteem kunnen gebruikersaccounts blootstellen aan aanvallers, die zelfs controle over het hele systeem kunnen krijgen door misbruik te maken van een beheerdersaccount.

bron: Auth0

Bijvoorbeeld, een aanvaller zou een script kunnen gebruiken om duizenden bekende gebruikersnaam/wachtwoordcombinaties, verkregen uit een datalek, op een inlogsysteem te testen - dit zien we vaak bij Wordpress websites waar de administrator login op www.domeinnaam.nl/wp-admin.php staat geinstalleerd. Om kwetsbaarheden bij authenticatie te minimaliseren zijn het implementeren van tweefactorauthenticatie (2FA) en het toepassen van snelheidsbeperking om herhaalde inlogpogingen te beperken of vertragen effectieve strategieën.

Voorbeeld van Broken Authentication code

3. Sensitive Data Exposure

Als webapplicaties gevoelige gegevens zoals financiële informatie en wachtwoorden niet beschermen, kunnen aanvallers toegang krijgen tot die gegevens en ze verkopen of voor kwaadwillige doeleinden gebruiken. Een populaire methode om gevoelige informatie te stelen is het gebruik van een on-path aanval. Het risico op blootstelling van gegevens kan worden verminderd door alle gevoelige data te versleutelen en het cachen van gevoelige informatie uit te schakelen. Bovendien moeten webapplicatieontwikkelaars ervoor zorgen dat ze geen onnodige gevoelige data opslaan.

Het belang voor jouw organisatie

Het volgen en implementeren van de richtlijnen binnen de OWASP Top 10 kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van het risico op ernstige beveiligingslekken binnen je organisatie. Door deze kwetsbaarheden proactief aan te pakken, kun je niet alleen potentiële financiële schade voorkomen maar ook je reputatie beschermen.

Voor organisaties die streven naar digitale excellentie, zoals Egenix, vormt dit soort kennis een fundament onder onze diensten zoals we aanbieden binnen Egenix Shield; dit illustreert hoe belangrijk het is om up-to-date te blijven met best practices rondom digitale veiligheid en hoe dit integraal onderdeel uitmaakt van succesvolle digitale strategieën en webbased-oplossingen.

Conclusie

De OWASP Top 10 biedt waardevolle inzichten in wat momenteel wordt gezien als de grootste bedreigingen voor webapplicatieveiligheid. Organisaties die deze kennis ter harte nemen en integreren in hun ontwikkel- en beveiligingsprocessen zijn beter uitgerust om zichzelf en hun gebruikers te beschermen tegen cyberaanvallen. In onze snel evoluerende digitale wereld is bewustzijn over deze risico's niet alleen noodzakelijk; het is essentieel voor langetermijnsucces en -groei.

Weten hoe veilig jouw webapplicatie? Laat ons het checken voor je! Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact op.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?